جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Unterkunft/Restaurant (de) > Duquesne (de)

اصطلاح مرجح

Duquesne (de)  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

  • Information

    طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

    Duquesne

    German

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept_9241

این مفهوم را بارگیری کن: