جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Unterkunft/Restaurant (de) > Eastern & Oriental Hotel (de)

اصطلاح مرجح

Eastern & Oriental Hotel (de)  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept_9007

این مفهوم را بارگیری کن: