جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Sicht (de) > Rundsicht (de)

اصطلاح مرجح

Rundsicht (de)  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

  • Information

    طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

    Rundsicht

    German

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept_6006

این مفهوم را بارگیری کن: