جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Natur (de) > Tuólumne Meadows (de)

اصطلاح مرجح

Tuólumne Meadows (de)  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

  • Information

    طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

    Tuólumne Meadows

    German

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept_4444

این مفهوم را بارگیری کن: