جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Natur (de) > San Francisco Bay (de)

اصطلاح مرجح

San Francisco Bay (de)  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

 • Information

  طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

  San Francisco Bay

  German

 • Information

  طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

  Bucht von San Francisco

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept_4412

این مفهوم را بارگیری کن: