جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Natur > Pico Serrado

اصطلاح مرجح

طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

Pico Serrado  

تعریف

  • bdk: besondere Attraktion

مفهوم اعم

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept_4075

این مفهوم را بارگیری کن: