جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Kunstwerke (de) > Malerei (de) > Bilder von Domenico Theotokópuli (de)

اصطلاح مرجح

Bilder von Domenico Theotokópuli (de)  

تعریف

  • bdk: sakrale Kunst

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept_2145

این مفهوم را بارگیری کن: