جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Kunstwerke (de) > Sonstige Kunstwerke (de) > Goldfund aus Szilágy-Somlyó (de)

اصطلاح مرجح

Goldfund aus Szilágy-Somlyó (de)  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept_2044

این مفهوم را بارگیری کن: