جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Sonstiges Sehenswerte (de) > Eis-Karneval (de)

اصطلاح مرجح

Eis-Karneval (de)  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

  • Information

    طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

    Eis-Karneval

    German

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept_110005

این مفهوم را بارگیری کن: