جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

اصطلاح مرجح

ulmer (de)  

در زبان های دیگر

  • Information

    طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

    ulmer

    German

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept3020000-1

این مفهوم را بارگیری کن: