جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

اصطلاح مرجح

chercheller (de)  

در زبان های دیگر

  • Information

    طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

    chercheller

    German

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept3011800-1

این مفهوم را بارگیری کن: