جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

اصطلاح مرجح

bayrisch (de)  

در زبان های دیگر

 • Information

  traveldigital_thesaurus:hasVariant: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Term3011600-1.2-de

  طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

  bayrisch

  German

 • Information

  traveldigital_thesaurus:isVariantOf: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Term3011600-1.1-de

  طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

  baierisch

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept3011600-1

این مفهوم را بارگیری کن: