جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

اصطلاح مرجح

europäisch-örtlich (de)  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

  • Information

    طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

    europäisch-örtlich

    German

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept3000800-1

این مفهوم را بارگیری کن: