جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

اصطلاح مرجح

Ephraimit (de)  

در زبان های دیگر

 • Information

  طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

  Ephraimit

  German

 • Information

  طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

  Ephraim

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept2050000

این مفهوم را بارگیری کن: