جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

اصطلاح مرجح

Bhutaner (de)  

در زبان های دیگر

 • Information

  traveldigital_thesaurus:isTranslationOf: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Term2001800.1-de

  traveldigital_thesaurus:hasTranslation: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Term2001800.1-en

  طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

  bhotiâ

  Dzongkha

 • Information

  traveldigital_thesaurus:isTranslationOf: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Term2001800.1-de

  traveldigital_thesaurus:hasTranslation: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Term2001800.1-npl

  طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

  bhot

  English

 • Information

  traveldigital_thesaurus:hasTranslation: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Term2001800.1-npl

  طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

  Bhutaner

  German

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept2001800

این مفهوم را بارگیری کن: