جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

اصطلاح مرجح

Untertan (de)  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

 • Information

  traveldigital_thesaurus:hasVariant: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Term1006100.2-de

  طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

  Untertan

  German

 • Information

  traveldigital_thesaurus:isVariantOf: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Term1006100.1-de

  طرح مفهوم: https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/ConceptScheme

  Unterthan

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept1006100

این مفهوم را بارگیری کن: