جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

اصطلاح مرجح

II.04Natur (de)  

مفهوم‌های اخص

از آن گروه است.

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/traveldigital/Concept02.04

این مفهوم را بارگیری کن: