جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Schemas (en) > Electronic Theses and Dissertations Metadata Standard (ETD-MS) (en)

اصطلاح مرجح

4930Electronic Theses and Dissertations Metadata Standard (ETD-MS) (en)  

مفهوم اعم

مشارکت کننده

  • f.helfer

URI

https://isl.ics.forth.gr/parthenos_vocabularies/Concept/4930

این مفهوم را بارگیری کن: