جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Schemas > CanCore

اصطلاح مرجح

2156CanCore  

مفهوم اعم

مشارکت کننده

  • f.helfer

URI

https://isl.ics.forth.gr/parthenos_vocabularies/Concept/2156

این مفهوم را بارگیری کن: