جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Data Policy Functions > Standards (data) > LIDAR - GPS - spatial documentation

اصطلاح مرجح

5874LIDAR - GPS - spatial documentation  

مفهوم اعم

URI

https://isl.ics.forth.gr/parthenos_vocabularies/Concept/5874

این مفهوم را بارگیری کن: