جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Schemas > vCard (in RDF)

اصطلاح مرجح

3880vCard (in RDF)  

مفهوم اعم

مشارکت کننده

  • f.helfer

URI

https://isl.ics.forth.gr/parthenos_vocabularies/Concept/3880

این مفهوم را بارگیری کن: