جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

اصطلاح مرجح

853Franz Lisp (en)  

در زبان های دیگر

URI

https://isl.ics.forth.gr/parthenos_vocabularies/Concept/853

این مفهوم را بارگیری کن: