جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

اصطلاح مرجح

5828Data Policy Functions (en)  

مفهوم‌های اخص

از آن گروه است.

در زبان های دیگر

URI

https://isl.ics.forth.gr/parthenos_vocabularies/Concept/5828

این مفهوم را بارگیری کن: