جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Schemas (en) > Europeana Data Model (EDM) (en)

اصطلاح مرجح

4270Europeana Data Model (EDM) (en)  

مفهوم اعم

مشارکت کننده

  • f.helfer

در زبان های دیگر

URI

https://isl.ics.forth.gr/parthenos_vocabularies/Concept/4270

این مفهوم را بارگیری کن: