جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

اصطلاح مرجح

32199Place types (en)  

مفهوم‌های اخص

از آن گروه است.

در زبان های دیگر

URI

https://isl.ics.forth.gr/parthenos_vocabularies/Concept/32199

این مفهوم را بارگیری کن: