Sök i vokabulär

Innehållets språk

Begreppsinformation

TECHNICAL SCIENCES > Mechanical Engineering

Föredragen term

203Mechanical Engineering  

Överordnat begrepp

Underordnade begrepp

Notation

  • 203

Termer på andra språk

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/oefosdisciplines/203

Ladda ned detta begrepp: