جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

NATURAL SCIENCES > Computer Sciences > Computer Sciences > Theoretical computer science

اصطلاح مرجح

102031Theoretical computer science  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/oefosdisciplines/102031

این مفهوم را بارگیری کن: