جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

NATURAL SCIENCES > Computer Sciences > Computer Sciences > Computer supported cooperative work (CSCW)

اصطلاح مرجح

102006Computer supported cooperative work (CSCW)  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/oefosdisciplines/102006

این مفهوم را بارگیری کن: