جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

602031Literaturgeschichte  

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/oefosdisciplines/602031

این مفهوم را بارگیری کن: