جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

508006Kommunikationstheorie  

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/oefosdisciplines/508006

این مفهوم را بارگیری کن: