جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

NATURWISSENSCHAFTEN > Informatik > Informatik > Theoretische Informatik

اصطلاح مرجح

102031Theoretische Informatik  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/oefosdisciplines/102031

این مفهوم را بارگیری کن: