جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

NATURWISSENSCHAFTEN > Informatik > Informatik > Medizinische Informatik

اصطلاح مرجح

102020Medizinische Informatik  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/oefosdisciplines/102020

این مفهوم را بارگیری کن: