جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

OBECNÉ TERMÍNY  

نوع

  • http://www.eionet.europa.eu/gemet/2004/06/gemet-schema.rdf#Group

  • مجموعه

از آن گروه است.

از آن آرایه است.

URI

http://www.eionet.europa.eu/gemet/group/10117

این مفهوم را بارگیری کن:

RDF/XML TURTLE JSON-LD ساخته شده 5/15/08, آخرین بازنگری 5/15/08