Concept information

znečistenie > emisie > emisie skleníkových plynov
znečistenie > emisie > atmosferické emisie > emisie skleníkových plynov
znečistenie > emisie > emission inventory (en) > emisie skleníkových plynov
znečistenie > emisie > atmosferické emisie > emission inventory (en) > emisie skleníkových plynov
manažment > nástroj politiky > finančný príspevok > emisná kvóta > emisie skleníkových plynov

Preferred term

emisie skleníkových plynov  

Definition

  • emisie, na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol, vrátane oxidu uhličitého (CO2), metánu (CH4), oxidu dusného (N2O) a troch fluórovaných skleníkových plynov: fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6)

Belongs to group

URI

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15192

Download this concept: