Concept information

znečistenie > emisie > príručka na vypracovanie emisnej inventúry látok znečisťujúcich ovzdušie
znečistenie > emisie > atmosferické emisie > príručka na vypracovanie emisnej inventúry látok znečisťujúcich ovzdušie
znečistenie > emisie > emission inventory (en) > príručka na vypracovanie emisnej inventúry látok znečisťujúcich ovzdušie
znečistenie > emisie > atmosferické emisie > emission inventory (en) > príručka na vypracovanie emisnej inventúry látok znečisťujúcich ovzdušie

Preferred term

príručka na vypracovanie emisnej inventúry látok znečisťujúcich ovzdušie  

Definition

  • spoločná príručka programu spolupráce EMEP/EEA, v ktorej sa podporuje nahlasovanie údajov o emisiách podľa Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a smernice EÚ o národných emisných stropoch pri poskytovaní odborných usmernení k spôsobu zostavenia inventúry emisií do ovzdušia

Belongs to group

In other languages

URI

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15049

Download this concept: