Concept information

zanieczyszczenie > emisja > emisja gazów cieplarnianych
zanieczyszczenie > emisja > emisja do atmosfry > emisja gazów cieplarnianych
zanieczyszczenie > emisja > emission inventory (en) > emisja gazów cieplarnianych
zanieczyszczenie > emisja > emisja do atmosfry > emission inventory (en) > emisja gazów cieplarnianych
zarządzanie > instrument polityczny > zasiłek > uprawnienie do emisji > emisja gazów cieplarnianych

Preferred term

emisja gazów cieplarnianych  

Definition

  • emisje objęte Protokołem z Kioto, w tym emisje dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O) oraz trzech gazów fluorowanych, fluorowęglowodorów (HFC), perfluorowęglowodorów (PFC) i sześciofluorku siarki (SF6)

Belongs to group

URI

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15192

Download this concept: