Concept information

zanieczyszczenie > emisja > podręcznik inwentaryzacji emisji do atmosfery
zanieczyszczenie > emisja > emisja do atmosfry > podręcznik inwentaryzacji emisji do atmosfery
zanieczyszczenie > emisja > emission inventory (en) > podręcznik inwentaryzacji emisji do atmosfery
zanieczyszczenie > emisja > emisja do atmosfry > emission inventory (en) > podręcznik inwentaryzacji emisji do atmosfery

Preferred term

podręcznik inwentaryzacji emisji do atmosfery  

Definition

  • wspólny podręcznik EEA/EMEP wspomagający sprawozdawczość w zakresie emisji w ramach Konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (CLRTAP) oraz dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji, przez zapewnienie specjalistycznego doradztwa w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji emisji do atmosfery

Belongs to group

In other languages

URI

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15049

Download this concept: