Concept information

verontreiniging > emissies > regeling voor de emissiehandel

Preferred term

regeling voor de emissiehandel  

Definition

  • belangrijk beleidsinstrument om ervoor te zorgen dat Europa en andere landen tegen zo laag mogelijke kosten hun nagestreefde broeikasgasemissiereductie halen door de beprijzingsstelsels aan te passen, wat van essentieel belang is om het hulpbronnenefficiënt transformatieproces van de groene economie met de EU-regeling voor de emissiehandel (EU ETS) als de pijler van de toekomstige mondiale koolstofmarkt in gang te zetten

Broader concept

Belongs to group

URI

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15149

Download this concept: