Concept information

Preferred term

siltumnīcefekta gāzu emisija  

Definition

  • emisijas, uz kurām attiecas Kioto protokols, tostarp oglekļa dioksīds (CO2), metāns (CH4), slāpekļa oksīds (N2O) un trīs fluorētās gāzes, fluorogļūdeņraži (HFC), perfluorogļūdeņraži (PFC) un sēra heksafluorīds (SF6)

Belongs to group

URI

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15192

Download this concept: