Concept information

Preferred term

kasvihuonekaasupäästöt  

Definition

  • Kioton pöytäkirjan kattamat päästöt, muun muassa hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4), typpioksiduulin (N2O), fluorattujen hiilivetyjen (HFC-yhdisteet), perfluorattujen hiilivetyjen (PFC-yhdisteet) ja rikkiheksafluoridin (SF6) päästöt

Belongs to group

URI

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15192

Download this concept: