Concept information

Preferred term

kasvuhoonegaaside heitkogused  

Definition

  • Kyoto protokolliga hõlmatud heitkogused, sh süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O) ja kolm fluoritud gaasi, fluorosüsivesinikud (HFC), perfluorosüsivesinikud (PFC) ja väävelheksafluoriid (SF6)

Belongs to group

URI

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15192

Download this concept: