Concept information

Preferred term

влошаване на качеството на почвите  

Definition

  • процес, при който се намалява настоящата и/или потенциалната способност на почвата да произвежда стоки и услуги и който може да бъде ограничен, предотвратен и избегнат чрез подходящо управление на земите

Belongs to group

URI

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15214

Download this concept: