جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

541Linguistics  

مفهوم اعم

مفهوم‌های اخص

یادداشت دامنه

  • The study of the nature, structure, and variation of language, including phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, sociolinguistics, and pragmatics.

منبع

  • Fromkin, Rodman & Hyams 2008
  • Lyons 1995
  • Lyons 2002
  • McGregor 2009

مشارکت کننده

  • Katsiadakis Helen (AA)

سازنده

  • Karasimos Athanasios (AA)

در زبان های دیگر

URI

https://humanitiesthesaurus.academyofathens.gr/dyas-resource/Concept/541

این مفهوم را بارگیری کن:

RDF/XML TURTLE JSON-LD آخرین بازنگری 2020-09-21 ساخته شده 2015-01-212015-01-21