جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Αξιώματα > Πολιτικά αξιώματα > Πολέμαρχος (περίοδος πόλης-κράτους)

اصطلاح مرجح

1954Πολέμαρχος (περίοδος πόλης-κράτους)  

یادداشت دامنه

  • Αξίωμα που απαντά στην αρχαία Αθήνα. Ένας εκ των εννέα αρχόντων με αρχικό καθήκον τη διοίκηση των στρατευμάτων. Με την καθιέρωση της επιλογής των πολεμάρχων με κλήρωση (487/6 π.Χ.), η ευθύνη για την εποπτεία των στρατευμάτων πέρασε στους στρατηγούς. Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του πολέμαρχου ήταν κυρίως θρησκευτικής και δικαστικής φύσεως. Αναφορικά με τις θρησκευτικές, είχε την ευθύνη για την οργάνωση θυσιών, επιτάφιων αγώνων προς τιμή των νεκρών του πολέμου κα. Οι δικαστικές αφορούσαν την εκδίκαση υποθέσεων προσώπων οι οποίοι δεν ήταν Αθηναίοι πολίτες.

منبع

  • Aristotelis 1920
  • MacDowell 1970a
  • MacDowell 2016

مشارکت کننده

  • Κατσιαδάκη Ελένη (ΑΑ)

سازنده

  • Χρυσοβιτσάνος Γεράσιμος (ΑΑ)

در زبان های دیگر

URI

https://humanitiesthesaurus.academyofathens.gr/dyas-resource/Concept/1954

این مفهوم را بارگیری کن:

RDF/XML TURTLE JSON-LD آخرین بازنگری 2019-11-07 ساخته شده 2019-08-282019-08-28